Cara Kerja Xonox Filter

Cara kerja Xonox Filter septic tank:
Kotoran tinja yang berasal dari kloset masuk pada filter pertama untuk proses pembusukan / penghancuran serta penguraian, kotoran yang sudah terurai akan masuk pada filter kedua di mana kotoran tinja tersebut akan berproses bersamaan dengan air mandi & air cucian. Air buangan yang mengandung detergent serta ada tambahan tabung kaporit tersebut akan mematikan bakteri e-colli dan dapat menetralkan bau tinja yang telah terurai sebelumnya dan siap untuk dialirkan ke parit/got, atau dapat dibuatkan penampung resapan air jika tidak terdapat parit/got.

Scroll Up